Illustrationer av olika sorters utbildningar hoppar ur en telefon

Kundanpassade utbildningar

Vi hjälper er att välja rätt form att framställa kunskapen på för att gör det intresseväckande, pedagogiskt och tydligt för användaren.

E-learning som gör skillnad

Vår e-learning hjälper organisationer som vill utveckla sina medarbetare och säkra organisationens framgång. Genom engagerande och effektivt lärande löser vi utmaningarna som ni har, eller kanske står inför. Utöver en digital utbildningslösning av toppkvalité vågar vi även lova er en stabil partner som gör det tryggt, enkelt och roligt att ta fram digital utbildning.

E-learning kan tillgodose många behov. Allt från kompetensutveckling av er organisation och era medarbetare, effektivisering av onboardingprocessen, möta säkerhetskrav, till att förändra ett beteende. Med vår skräddarsydda e-learning, fullt anpassad efter just era behov, kan ni säkerställa medarbetarnas färdigheter och kompetens så att ni kan nå era mål.

Lexicon Interactive är branschledande leverantörer av digitala utbildningar och produktioner. Vi har i mer än 15 år levererat e-learning som gör skillnad i människors arbetsvardag. Med förtroende hos både privata företag och organisationer inom offentlig sektor vet vi vad som engagerar och utvecklar både människor och organisationer.

Vi kan bland annat hjälpa er med:

Ikon för Onboarding

Onboarding av nyanställda

Utbildning som ger en effektiv och engagerande introduktion till roller, arbetsplatsen eller hela organisationen.

Ikon för Compliance

Compliance

Utbildning som säkerställer efterlevnad av lagar, regler och andra krav.

Ikon för systemutbildning

Systemutbildningar

Fakta, förståelse och tillämpning av nya eller befintliga system inom organisationen där deltagarna ges möjlighet att se, reflektera och göra.

Ikon för beteendeförändring

Beteendeförändring

Engagerande utbildning för alla de tillfällen då målgruppen behöver agera på ett annat sätt än vad de gör idag. Vanliga ämnen och områden för detta brukar vara försäljning, kundbemötande, service eller nya arbetsmetoder och processer.

E-learning passar i flera situationer

Och trivs bra med sällskap. Här är några exempel på när det passar bra med e-learning.

Ikon med medalj

Test och certifiering

Att mäta kunskap kan kännas komplicerat men är ibland nödvändigt. När det handlar om att säkerställa att användarna har nått sina kunskapsmål är kunskapstester och certifieringar nyttiga verktyg. Tillsammans med er kan vi konstruera frågor och kunskapstester som distribueras i era befintliga system eller med hjälp av de verktyg och system vi har att erbjuda.

Ikon med videokamera

Fristående film, animation eller podcast

Det är inte alltid det behövs en hel e-learning. Ibland finns behovet av en mindre och väl avgränsad utbildningsinsats. Oavsett om det handlar om 3D-animering, enkel storytelling eller filminspelning på plats hos er eller i studio, kan vi hjälpa er med hela produktionen.

Ikon för akademi

Delar i en akademi

Akademi, lärplattform och kunskapsportal, ja kärt barn har många namn. Oavsett vad ni kallar ert nav för distribution av utbildning så hjälper vi er att producera effektiv e-learning för era användare och målgrupper - alltid med fokus och grund i att höja kunskap och kompetens.

Ikon med resväska

Blandat lärande

Utbildningar kan vara mer eller mindre omfattande – och ibland räcker inte det digitala formatet för att mätta målgruppens kunskapsbehov. Vi har lång erfarenhet att ta fram innehåll, men är också experterna som kan ge er råd om vilka aktiviteter ni behöver satsa på som ett komplement till er e-learning. Aktiviteter som blir en del av ert utbildningsprogram. För ibland behövs insatser både före och efter utbildningen för att den ska ge önskad effekt. Det kan handla om gruppdiskussioner, klassrumsutbildning och coachande samtal. Saknar ni innehåll till någon av de övriga delarna i er lärresa fixar vi självklart även det. Tillsammans med er ser vi till att utbildningarna passar in i de sammanhang där de ska vara.

Vill ni veta mer om våra kundanpassade utbildningar?

Och hur vi kan hjälpa er med utbildningslösningar som gör skillnad?