Illustrationer av olika sorters utbildningar hoppar ur en telefon

Kundanpassade utbildningar

Vi hjälper er att välja rätt form att framställa kunskapen på för att gör det intresseväckande, pedagogiskt och tydligt för användaren.

Med oss får ni valmöjligheter

Med ert utbildningsbehov som grund hjälper vi er att formulera kunskaps- och effektmål för att skräddarsy en utbildningslösning som möjliggör för er att nå era mål. Vi är med er hela vägen från idé och uppstart till slutförande av er utbildningssatsning.

Vi hjälper er med:

Robert i inspelningsstudion

Kreativa koncept

Vi hjälper er utforma kreativa koncept som når ut, engagerar och uppnår mätbara resultat som gör skillnad i era medarbetares arbetsvardag - och skapar önskat värde för organisationen och affären.

iPhone-skärm spelar in en kamera

Produktion

Vi är ett multikompetent team med lång erfarenhet av att producera lärande som levererar enligt uppsatta mål. Vi producerar bland annat e-learning, blandat lärande, film, poddar, appar och test.

Diagram i iPad

Effektmätning

För att säkerställa att ert utbildningsprojekt levererat mot utsatta mål hjälper vi er gärna med effektmätning efter avslutat projekt. Det kan handla om mål som ökad försäljning, minskade antal supportärenden, nöjdare kunder, mer engagerade medarbetare och minskade fel.

Vill ni veta mer om våra kundanpassade utbildningar?

Och hur vi kan hjälpa er med utbildningslösningar som gör skillnad?